Een week die zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. En dat is nodig, want in Nederland heeft gemiddeld één kind per schoolklas te maken met mishandeling. Dit jaar is het thema: Bespreek je zorgen. Je staat er niet alleen voor. Professionals die met jongeren en kinderen werken, spelen een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. Maar dit kan ook veel onzekerheid en twijfel met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk dat professionals weten dat ze hun zorgen kunnen bespreken en met wie.

Professionals vinden op www.weektegenkindermishandeling.nl informatie over waar ze met hun zorgen terechtkunnen. Denk hierbij aan een aandachtsfunctionaris, deskundig collega of medewerker van Veilig Thuis. “Het is enorm belangrijk dat mensen, dus ook de professionals, zich realiseren dat ze er niet alleen voor staan wanneer ze vermoedens hebben van mogelijke kindermishandeling”, vindt Judith Kuypers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. “Bespreek het met een collega of bel Veilig Thuis voor advies. Hoe sneller we iets doen, hoe eerder we ernstige escalaties kunnen voorkomen. En dat is zo enorm belangrijk, vanzelfsprekend als eerste voor het kind, maar zeker ook voor de betreffende ouder. Want in de basis wil iedere ouder het beste voor hun kind.”

Verhalen en activiteiten

Op de campagnewebsite zijn verschillende ervaringsverhalen beschikbaar om professionals een inkijkje te geven in hoe gesprekken met collega’s of experts kunnen verlopen. Daarnaast vinden er gedurende de Week zowel on- als offline activiteiten plaats waar professionals aan kunnen deelnemen. Deze zijn verspreid over het hele land.

Organisatoren

De Week tegen Kindermishandeling wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming.

Initiatief Veilig Thuis Zeeland

In aanvulling op de landelijke campagne heeft Veilig Thuis Zeeland speciaal voor deze week een filmpje ontwikkeld. Dit is in samenwerking met de Politie, SMWO, CBS Prinses Beatrix en Atletiekvereniging AV’56.

“Bespreek je zorgen. Je staat er niet alleen voor’ Een kind dat ineens veel stiller of juist heel onrustig is, angstig is, blauwe plekken heeft of structureel geen lunch mee naar school krijgt. Het kunnen allemaal tekenen van kindermishandeling zijn.”

“Wij vinden het erg waardevol hoe er in Zeeland wordt samengewerkt en dit willen we graag benadrukken tijdens deze week. In het filmpje zijn collega’s van diverse organisaties aan het woord over kindermishandeling. ‘Hoe kun je kindermishandeling herkennen in je klas, op je sportclub, op straat? Waarom is het belangrijk om dit kenbaar te maken en hoe kun je ons bereiken?.”

Heb je twijfels of vragen, blijf dan niet alleen rondlopen met een onderbuikgevoel, maar bel (anoniem) gratis naar Veilig Thuis via: 0800 2000 voor advies.

Meer informatie over Veilig Thuis Zeeland vind je op de website: www.veiligthuiszeeland.nl.
Meer weten over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl.