Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. Huiselijk geweld en kindermishandeling is niet alleen een probleem voor het slachtoffer, maar ook voor de pleger en andere betrokkenen. Daarom staan we open voor iedereen: slachtoffers, plegers, hun kinderen en de mensen uit hun omgeving die iets zien of vermoeden. Ook professionals, zoals leraren, hulpverleners, kraamverzorgers en vrijwilligersorganisaties, kunnen bellen voor informatie en advies.

Praat erover

We doorbreken onveilige situaties en werken samen om te zorgen voor een veilige situatie. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat. Iedereen verdient een veilig thuis. Een goede stap naar een oplossing voor huiselijk geweld en kindermishandeling is erover praten. Dit kan met onze deskundige medewerkers. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, gratis bereikbaar via 0800 – 2000.

Samen op zoek naar een oplossing

Als je belt, nemen we de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen met jou te zoeken naar een oplossing. Soms zijn onze adviezen genoeg, soms is het verstandig om hulp te zoeken. Wij kunnen deze hulp snel in gang zetten.

Meer informatie