Tuberculose (TBC) is een infectieziekte veroorzaakt door de tuberkelbacterie. Tuberculose wordt overgedragen door hoesten en niezen. Hierdoor komen bacteriën in de lucht die door anderen kunnen worden ingeademd. De meest bekende vorm van tuberculose is longtuberculose. Jaarlijks krijgen ongeveer 900 mensen tuberculose.

Besmettelijk?

Tuberculose heeft een besmettelijke en een niet-besmettelijke vorm. De besmettelijke vorm is open longtuberculose. Tuberculose is goed te behandelen met een langdurige medicijnkuur. Door reizen van en naar landen waar tuberculose veel voorkomt, blijft de kans op verspreiding van tuberculose in Nederland aanwezig.

Wat zijn de symptomen?

Door tuberculose kun je klachten krijgen als hoesten, moeheid, koorts en gebrek aan eetlust. Ook kan de ziekte leiden tot ontstekingen. In de longen, maar ook in andere lichaamsdelen, zoals nieren, gewrichten en klieren.

Meldingsplicht voor artsen

Tuberculose is een ziekte waarvoor een wettelijke aangifteplicht geldt. Een arts die tuberculose vaststelt, moet dat melden bij de tuberculosebestrijding van de GGD. Door registratie van alle aangiften ontstaat een overzicht van waar de tuberculose is gemeld en van het aantal patiënten per jaar. De GGD kan, wanneer nodig, hierop actie ondernemen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Begeleiding, bronopsporing en contactonderzoek

Zodra een arts TBC vaststelt bij een patiënt, volgt een zware en langdurige behandeling met medicijnen. Tijdens deze behandeling is er intensieve begeleiding door de sociaal-verpleegkundige van de GGD. Wij proberen te achterhalen waar en door wie de patiënt is besmet, dit wordt bronopsporing genoemd. Daarnaast inventariseren wij bij een open tuberculose de contacten van de patiënt. Zij worden voorgelicht over de risico’s van een eventuele besmetting en zo nodig onderzocht op tuberculose. Dit onderzoek bestaat uit: een huidtest (de mantoux), een röntgenfoto van de longen, een bloedonderzoek of een combinatie van deze drie.

Vaccinatie

Vaccinatie biedt geen volledige bescherming tegen een tuberculose-infectie, maar voorkomt wel de ernstige bijkomende gevolgen van tbc, zoals hersenvliesontsteking. Vaccinatie is zinvol voor kinderen van buitenlandse afkomst, die met hun ouders regelmatig op bezoek gaan in een land waar veel tuberculose voorkomt.

Je kunt twee maanden na terugkomst uit een land met verhoogd besmettingsrisico voor een controle op tuberculose komen.

Keuringen en screening

Keuringen vinden plaats in Goes en op locatie in de Mobiele Röntgen Unit. We keuren meestal personen die in verband met hun werk een onderzoek op tuberculose moeten ondergaan, bijvoorbeeld zeevarenden.

Wij onderzoeken regelmatig mensen die een verhoogd risico op tuberculose lopen. Dat kunnen mensen zijn met een verminderde weerstand. Maar ook mensen met een leefwijze die de weerstand aantast, zoals verslaafden en daklozen. Buitenlanders die afkomstig zijn uit een land waar veel tuberculose voorkomt en die voor langere tijd in Nederland blijven, worden meteen bij binnenkomst in Nederland gecontroleerd. Enige tijd later onderzoeken we ze opnieuw, om zeker te weten dat ze geen TBC kunnen verspreiden. Ook bepaalde beroepsgroepen met een verhoogd risico krijgen regelmatig een screening.

Meer informatie of een afspraak

Wil je meer lezen over TBC? Kijk dan op de website van het Tuberculosefonds. Wil je een afspraak maken of een vraag stellen? Neem dan contact op met de tuberculosebestrijding van GGD Zeeland via tbc@ggdzeeland.nl.

De spreekuren zijn alleen op afspraak in:

  • Goes, Westwal 37
  • Terneuzen
  • Vlissingen