Tekst toevoegen

Vragenlijst:

In welke leeftijdscategorie zit(ten) uw kind(eren) met wie u het consultatiebureau heeft bezocht tijdens de pilot?(Vereist)
U kunt meerdere opties aanvinken als u meer dan één kind heeft.
Voer een nummer in van 0 tot 10.

Geef aan in welke mate u het eens bent met onderstaande stellingen.

Voor alle stellingen gelden de volgende antwoordcategorieën: 1 geheel mee oneens 2 mee oneens 3 niet mee oneens en niet mee eens 4 mee eens 5 geheel mee eens
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hieronder 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)
Voer een nummer in van 1 tot 5.
(Vul hier 1, 2, 3, 4 of 5 in)