Het vakgroepoverleg is een overleg gevuld met regionale onderwerpen. Het overleg is voor en door collega’s georganiseerd. Gezien het vakgroep in zowel de OSR als Zeeuws-Vlaanderen al een aantal keer niet is doorgegaan, willen we kijken óf en waar de behoefte ligt bij de invulling van het vakgroep.

Graag ontvangen wij jullie input/opmerkingen via onderstaand formulier.

Evaluatieformulier:

  • Indien ja, welke aspecten zorgen voor die meerwaarde? Indien nee, graag een toelichting.
  • Wat vind je van deze frequentie?

    Op dit moment vindt het vakgroepoverleg 3x per jaar plaats.
  • Aanvullende vragen over intervisie