Preventief gezondheidsonderzoek

Gezond en veilig opgroeien is belangrijk voor ieder kind. Daarom worden alle jongeren in de tweede klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek worden vragen gesteld aan de jongere, waarbij er aandacht is voor de lichamelijke gezondheid en het psychosociale functioneren. Het onderzoek vindt plaats op school. Ouders/verzorgers hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt met de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid besproken om de jongere door te verwijzen naar de jeugdarts en/of het Zorg Advies Team (ZAT). Ook in de vierde klas van de HAVO of het VWO en de derde klas van het VMBO worden jongeren uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de jongere naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd voor een gesprek op school. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld.

Extra onderzoek op aanvraag

Als er zorgen of vragen bestaan over de ontwikkeling van de jongere, of als de jongere zelf zorgen of vragen wil bespreken, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek naast de twee standaard contactmomenten. Dit kan aangevraagd worden door de ouder(s)/verzorger(s) de jongere zelf, school en andere betrokkenen. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

Ziekteverzuim van kinderen

De school schenkt, samen met GGD Zeeland, meer aandacht aan jongeren die door ziekte niet naar school kunnen komen. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouder(s)/verzorger(s), om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding hiervan kan de jongere en/of de ouder(s)/verzorger(s) worden uitgenodigd voor een gesprek bij het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige, zodat er meer duidelijkheid kan worden verkregen over de ernst en duur van de ziekte.  Het doel hierbij is om vanuit zorg en betrokkenheid te vragen hoe het met de jongere gaat en samen na te denken over oplossingen, zodat de jongere weer (gedeeltelijk) terug naar school kan. Het gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere.

Vaccinaties

Kinderen van 14 jaar krijgen een oproep voor een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY.

Jongeren krijgen vanzelf een oproep. Bekijk de pagina over vaccinaties voor meer informatie over vaccinaties.

Opvoedinformatie en cursussen

Opvoeden heeft leuke en lastige kanten. Via cursussen geven we ouders en verzorgers van pubers een steuntje in de rug. Ook worden vaak cursussen gegeven door het CJG bij jou in de buurt. Je kunt ook betrouwbare informatie vinden over opvoeden op www.opvoeden.nl.

Op dit moment worden er geen cursussen aangeboden. Heb je interesse in het volgen van een cursus? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.