Integrale Vroeghulp is voor alle ouders met kinderen van 0-7 jaar die zich zorgen maken of vragen hebben over de ontwikkeling van hun kind. Dat kunnen vragen of zorgen zijn over de motorische of verstandelijke ontwikkeling van een kind, maar ook bijvoorbeeld over het gedrag.

Je kunt Integrale Vroeghulp inschakelen als je informatie of advies wilt, maar ook als je ondersteuning of begeleiding wilt.

Wat doet IVH?

  • Informatie, advies en begeleiding geven;
  • Integraal overleggen: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen met de ouders de totale ontwikkeling van het kind en de vragen hierover;
  • Vroeg signaleren: op tijd zorgen en twijfels onderkennen over de ontwikkeling van een kind. Deze zorgen kunnen ook gezien worden door de jeugdarts, het consultatiebureau, de huisarts, de kinderopvang of de peuterspeelzaal;
  • Vroeghulp regelen: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling.

Werkwijze Integrale Vroeghulp

Ben je bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van een kind, maar weet je niet wie je daarbij kan helpen? Of zegt je gevoel dat er iets aan de hand is, maar weet je niet precies wat? Wacht niet af en bespreek je zorgen met ons.

Stappenplan

  1. Als ouder meld je jezelf aan. Dit kan via het telefoonnummer: 0113-249 301 of via de e-mail: integralevroeghulp@ggdzeeland.nl;
  2. Na aanmelding komt er iemand thuis. Deze persoon blijft gedurende het traject contactpersoon of begeleider;
  3. Met toestemming wordt er informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of consultatiebureau;
  4. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en als er meer nodig is om het kind nog beter te laten ontwikkelen wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. Zo nodig wordt er een onderzoek verricht;
  5. De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als de hulpvraag is beantwoord en de ontwikkeling van het kind goed wordt gevolgd.

Meer informatie en/of aanmelden

Wil je meer informatie over Integrale Vroeghulp? Neem dan contact op via het e-mailadres: integralevroeghulp@ggdzeeland.nl of via het telefoonnummer: 0113-249 301.