3 onderwerpen

Leefstijl en leefomgeving

Onze gezondheid wordt onder andere beïnvloed door onze leefstijl en leefomgeving. Steeds meer mensen hebben een chronische ziekte, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Dat heeft vaak met onze leefstijl te maken. Lees hieronder verder voor meer informatie.

3 onderwerpen

Roken en alcohol
Bewegen
Geluid- en geurhinder

Leefstijl

Een paar belangrijke ingrediënten van een gezonde leefstijl zijn: gezond eten, genoeg bewegen, niet roken, geen overmatig alcoholgebruik, goed slapen, gezonde seksualiteit, verantwoord internetgebruik en voldoende ontspannen.  De focus ligt vaak op de eerste 4 leefstijlfactoren omdat jaarlijks 35.000 Nederlanders sterven aan de gevolgen van roken, overgewicht of probleemdrinken. Deze factoren zijn verantwoordelijk voor 20% van de ziektelast.

Gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes maken gemakkelijk en logisch is en waar negatieve invloeden op gezondheid beperkt zijn. Een gezonde inrichting van de leefomgeving beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden en bevordert de gezondheid.  

Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving zijn: uitnodigen tot bewegen (wandelen, fietsen, spelen), gezond eten, elkaar ontmoeten, ontspannen, een goede milieukwaliteit (lucht, geluid), klimaatbestendigheid (zoals meer groen voor tegengaan hitte- en wateroverlast) en een goede toegang tot voorzieningen. De komst van de omgevingswet biedt o.a. gemeenten veel kansen om via de omgeving een positieve bijdrage aan de gezondheid te leveren. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt.