De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen zegt het volgende: “Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de kans op de ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, COPD en diabetes. Daarnaast is het bewezen dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op emotionele stoornissen en stemmingsstoornissen.

Doe minstens 2,5 uur per week aan matig intensieve inspanning, verspreid over meerdere dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten. En: voorkom veel stilzitten. Ouderen zouden dit moeten aanvullen met balansoefeningen. Een goede balans zorgt ervoor dat je je makkelijker evenwicht houdt en minder snel valt.” 

Het percentage volwassen en ouderen in Zeeland dat, volgens de beweegrichtlijn, onvoldoende beweegt is respectievelijk 45% en 61% (figuur 1). Daarnaast sport 51% van de volwassenen niet wekelijks, dit is hoger dan het Nederlands gemiddelde (figuur 2). Verder blijkt dat volwassenen minder sporten naarmate zij ouder worden, dat lager opgeleide volwassenen minder sporten dan hoger opgeleide volwassenen en dat volwassenen met een laag inkomen (max. €18.200) minder sporten dan volwassenen met een hoger inkomen. Van de Zeeuwse ouderen sport 70% niet wekelijks, dit percentage is hoger dan het Nederlands gemiddelde (figuur 2). Daarnaast neemt het percentage ouderen dat niet voldoet aan de beweegrichtlijn of niet wekelijks sport toe met de leeftijd. Van de 85-plussers voldoet 89% niet aan de beweegrichtlijn en ook 89% sport niet wekelijks. De trend in het percentage volwassenen en ouderen dat niet aan de beweegrichtlijn voldoet is sinds 2012 vrijwel stabiel (figuur 3). Het blijft van belang om in te blijven zetten op meer bewegen met als doel meer mensen aan de beweegrichtlijn te laten voldoen.

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3