De coronacrisis heeft impact op mentale gezondheid en leefstijl. Met de huidige Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 is een momentopname gemaakt van het effect van corona op volwassenen en ouderen in Zeeland.

In de periode waarin de vragenlijst ingevuld werd was er sprake van een gedeeltelijke lockdown, waarbij nog geen sprake was van sluiting van niet-essentiële winkels en de avondklok.  

Over het algemeen werd er een minder grote impact ervaren (zowel positief als negatief) door volwassenen en ouderen (respectievelijk 69% en 50%) in Zeeland ten opzichte van Nederland (respectievelijk 76% en 55%). Wel is de ervaren impact (zowel positief als negatief) groter naarmate men jonger is. Voor jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar was de impact het grootst (81%) en werd er met name een negatieve impact ervaren op zich eenzaam voelen (29%) en stress hebben (29%).  

Destijds ervoer een vijfde van alle volwassen Zeeuwen meer stress dan voor de coronacrisis. Onder ouderen was dit veel minder: minder dan een tiende van de ouderen gaf aan meer stress te ervaren. Een vijfde van de volwassenen en ouderen gaven aan minder te bewegen of te sporten dan voorheen. Er waren echter ook positieve veranderingen in leefstijl: respectievelijk 10% en 5% van de volwassenen en ouderen dronk minder alcohol. 

Figuur 1

Figuur 2