Roken en alcohol

Roken

Roken is de grootste vermijdbare doodsoorzaak. Het is een belangrijke riscofactor voor longkanker, chronische obstructieve longziekten (COPD) en hart- en vaatziekten. Uit internationale studies blijkt dat rokende jongvolwassenen gemiddeld 10 jaar korter leven dan niet-rokers. Niet roken is de beste preventie. 

De afgelopen jaren neemt het aantal volwassen en ouderen dat rookt af (figuur 1). In Zeeland rookt zo’n 19% van de volwassen en 9% van de ouderen. Dit is vergelijkbaar met Nederlandse cijfers. Uit de resultaten blijkt dat lager opgeleide volwassenen vaker roken (27%) dan hoger opgeleide volwassenen (16%). Het aandeel volwassenen dat nog nooit heeft gerookt neemt toe. Sinds 2009 geven volwassenen vaker aan dat zij nog nooit gerookt hebben (figuur 2). Jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar geven vaker aan dat zij nog nooit gerookt hebben (68%) dan oudere volwassenen (40-58%). Dat er minder gerookt wordt komt waarschijnlijk door de maatregelen die worden getroffen, zoals het verbod op roken in openbare ruimtes, verhoging van de accijns en het beperken van zichtbaarheid in de winkels. 

Figuur 1

Figuur 2

Alcohol

Overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op kanker en hart- en vaatziekten. Daarnaast is alcohol verslavend en vergroot overmatig gebruik de kans op psychische stoornissen. Er is sprake van overmatig alcoholgebruik bij mannen als er >14 glazen per week gedronken worden en >7 glazen per week voor vrouwen.

In Zeeland drinkt 14% van de volwassenen en 18% van de ouderen overmatig (figuur 3). Zeeuwen wijken hierin niet af van het Nederlands gemiddelde. 

Figuur 3

Voor alcoholgebruik heeft de gezondheidsraad een norm opgesteld. De norm voor wekelijks alcoholgebruik is max. 7 glazen. Het percentage volwassenen en ouderen dat niet aan deze norm voldoet daalt (figuur 4), oftewel er zijn steeds minder volwassenen en ouderen die meer alcohol drinken dan de norm. Deze daling is sterker bij volwassenen dan bij ouderen.  Desalniettemin drinkt zo’n 80% van de volwassenen en ouderen in Zeeland nog altijd alcohol.  

Figuur 4