2 onderwerpen

Sociale omgeving en woonomgeving

In een gezonde sociale woonomgeving voelen bewoners zich veilig en is de samenhang in de buurt groot. Sociale veiligheid en sociale cohesie zijn belangrijke omgevingsfactoren die van invloed zijn op iemands gezondheid.

2 onderwerpen

Sociale omgeving
Woonomgeving

De sociale omgeving beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen bewoners veilig, is de samenhang in de buurt groot en krijgen bewoners steun. Dit geeft bewoners de mogelijkheid om zich te ontplooien, sociale contacten te leggen en te ontspannen. Bekijk hieronder interessante websites over sociale omgeving en woonomgeving.