Leefstijl en leefomgeving Geluid- en geurhinder

Geluid- en geurhinder

Het milieu levert een belangrijke bijdrage aan de ziektelast in de bevolking. Hoewel de luchtkwaliteit in Nederland gemiddeld is verbeterd, zorgt het nog altijd voor een vermindering van de levensverwachting met gemiddeld 13 maanden vergeleken met een situatie zonder luchtverontreiniging.

De fysieke leefomgeving kan zowel direct (bijvoorbeeld de effecten van luchtvervuiling) als indirect (bijvoorbeeld via hinder, bezorgdheid en stress om milieu en omgevingsfactoren) invloed hebben op onze gezondheid. In de gezondheidsmonitor zijn enkele aspecten van de indirecte invloed van de fysieke leefomgeving aan bod gekomen, deze vragen zijn enkel aan volwassenen gesteld. 

Geluidhinder en slaapverstoring

In Zeeland ondervindt 20% van de volwassenen ernstige geluidshinder. Net zoals in Nederland zijn in Zeeland verkeer en buren de belangrijkste bronnen van ernstige geluidshinder. De ernstige geluidshinder wordt veroorzaakt door verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/u (6%), verkeer op wegen waar je harder mag dan 50 km/u (4%) en brommers (10%). Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde ernstige geluidshinder door het verkeer in Nederland.

Tot slot kan geluidhinder indirect invloed hebben op andere gezondheidsfactoren. In de gezondheidsmonitor is de invloed op slaap uitgevraagd. Uit de resultaten blijkt dat bij ruim een kwart van de volwassenen in Zeeland de slaap verstoord wordt door geluid.

Figuur 1

Figuur 2

Geurhinder

In Zeeland ondervindt 13% van de volwassenen ernstige geurhinder. Ernstige geurhinder wordt in Zeeland het meest veroorzaakt door openhaarden/houtkachels (6%) en het uitrijden van mest uitrijden (5%).

Figuur 3