2 onderwerpen

Loopbaan

Tijdens jouw loopbaan bij de GGD heb je tweemaal per jaar een gesprek met jouw leidinggevende over jouw ontwikkeling en welzijn. Jij krijgt als professional de regie over jouw eigen ontwikkeling. De gesprekken zijn effectief, vlot, eerlijk, laagdrempelig en coachend van aard.

2 onderwerpen

Het Goede Gesprek
Reflectiegesprek

Je kunt open zijn over wat goed gaat, wat je wil leren of juist lastig vindt. Het gaat erom dat we met elkaar kijken naar wat jij wilt en wat daarvoor nodig is. Het is geen beoordelingsgesprek. We gaan uit van jouw kracht als professional.  

In de eerste helft van het jaar word je uitgenodigd voor Het Goede Gesprek. In de tweede helft van het jaar vindt een Reflectiegesprek plaats om te evalueren en waar nodig bij te sturen. Bij beide gesprekken komen drie onderdelen aan bod, namelijk:

Vitaliteit en werkplezier  

Het welzijn van jou als professional is van essentieel belang. In de gesprekkencyclus wordt aandacht besteed aan vitaliteit, inzetbaarheid, en werkplezier met Positieve Gezondheid als één van de uitgangspunten. Bespreek eventuele behoeften, zodat passende ondersteuning geboden kan worden, in lijn met de levensfase waarin jij je bevindt. In iedere levensfase kun je namelijk andere behoeften hebben. Dit kan variëren van gezondheidsinitiatieven tot andere maatregelen die bijdragen aan jouw welzijn, zoals ondersteuning als schoolverlater en starter op de arbeidsmarkt of ondersteuning bij mantelzorgtaken. Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling of informatie over jouw pensioenmogelijkheden. Denk hierbij ook aan de samenwerking met je team en je leidinggevende. Of aan wat jou energie geeft in je werk. Of hoe jij nog meer plezier uit je werk zou kunnen halen.   

Kennis en competenties  

Tijdens de gesprekken evalueren we jouw kennis en competenties in relatie tot je functie. We focussen hierbij op jouw talenten, competenties en ambities. Indien nodig wordt gekeken naar mogelijkheden voor training, scholing, coaching, extra uitleg, of andere vormen van ondersteuning om jou te helpen je functie effectiever uit te voeren. Het streven is om jou als professional te voorzien van de juiste tools en vaardigheden om je werk optimaal te kunnen doen. 

Resultaatdoelstellingen 

In de gesprekkencyclus zoomen we samen in op jouw bijdrage aan zowel de teamdoelen als de bredere organisatiedoelen van GGD Zeeland. Hierbij worden concrete (SMART)-resultaatafspraken geformuleerd om de vertaling naar de praktijk te faciliteren. Je staat stil bij jouw rol in het grotere geheel en wordt gestimuleerd actief bij te dragen aan het realiseren van de organisatiedoelen.  

 

Als medewerker heb jij zelf de regie. We verwachten dus van jou dat je de verantwoordelijkheid neemt om de door jou opgestelde doelen te bereiken, regelmatig te reflecteren op jouw ontwikkeling en feedback te vragen aan mensen met wie je samenwerkt of je leidinggevende. Daarnaast vertrouwen we erop dat je zelf hulp vraagt wanneer je vastloopt of problemen ervaart. Je kunt hulp vragen aan je leidinggevende, HRM, of aan andere collega’s.

Jouw leidinggevende heeft een ondersteunende en faciliterende rol in jouw ontwikkeling. Door met jou te sparren over jouw ontwikkeling, je te verbinden met andere collega’s, mogelijkheden te bieden om jouw talenten en kwaliteiten in te zetten en jou feedback te geven. Jij als medewerker hebt zelf de regie om hier iets mee te doen.