Het Goede Gesprek

Tijdens dit gesprek blikken we even terug, maar vooral ook vooruit. Je leidinggevende gaat met je in gesprek over jouw doelen, de manier waarop je die wilt bereiken en informeert jou over de ontwikkelmogelijkheden binnen het team en de organisatie.

Het maakt niet uit of je pas sinds kort of al voor langere tijd werkzaam bent bij de GGD, of dat je aan het begin van je loopbaan staat of jouw pensioen langzaam in zicht komt. De vorm en inhoud van het gesprek worden in onderling overleg afgestemd op jouw situatie en de fase in jouw loopbaan, zodat je – van je eerste tot je laatste werkdag – de juiste ondersteuning vanuit de GGD krijgt.  

Dit gesprek vindt in de eerste helft van het jaar plaats en bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Vitaliteit en werkplezier 
  2. Kennis en competenties  
  3. Resultaatdoelstellingen 

Voorbereiding 

Je ontvangt van jouw leidinggevende een uitnodiging voor Het Goede Gesprek. Denk ter voorbereiding alvast goed na over hoe je kan bijdragen aan de teamdoelen, welke taken je met gemak doet en welke niet en hoe het ervoor staat met jouw vitaliteit en werkplezier. Bedenk welke talenten jij gebruikt en welke competenties of talenten je verder wil ontwikkelen. Jouw professionele ontwikkeling gaat hand in hand met de team- en organisatiedoelen. Denk alvast na over de doelen die je jezelf wilt stellen voor het komende jaar.  

Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je het format uit bijlage X in te vullen. Jouw leidinggevende vult dit format tijdens het gesprek verder aan.  

Resultaat 

Het is belangrijk dat aan het einde van het gesprek sprake is van duidelijke en resultaatgerichte (SMART)-doelen. Jij bent verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. 

Jouw leidinggevende zorgt ervoor dat het definitief ingevulde format via jouw Taken ter akkoord langskomt. Na akkoord door jou en jouw leidinggevende, wordt het document opgenomen in jouw personeelsdossier. Op die manier kunnen jullie bij een volgend gesprek een goed vervolg geven aan jouw ontwikkeling.