Positieve Gezondheid in de gesprekkencyclus

Positieve Gezondheid stimuleert een cultuur van welzijn, eigen regie en proactieve gezondheid, wat bijdraagt aan een gezonde en plezierige werkomgeving.

Het concept van Positieve Gezondheid benadrukt het brede perspectief van gezondheid vanuit zes dimensies, waarbij niet alleen fysieke gezondheid, maar ook sociale, mentale en andere aspecten van welzijn in beschouwing worden genomen. Het gaat over veerkracht, aanpassingsvermogen, zelf regie voeren in het leven maar ook om een fijn sociaal leven en je bovenal mentaal lekker voelen ondanks alle dagelijkse uitdagingen. Al deze aspecten bepalen hoe jij je voelt. Het gaat om het vinden van de juiste balans voor jou. De zes dimensies van Positieve Gezondheid zijn: 

  • Lichaamsfuncties: je gezond voelen, bewegen, fitheid 
  • Mentaal welbevinden: vrolijk zijn, concentreren, jezelf accepteren 
  • Zingeving: zinvol leven, levenslust, blijven leren 
  • Kwaliteit van leven: genieten, lekker in je vel zitten, balans 
  • Meedoen: sociale contacten, erbij horen, samen leuke dingen doen. 
  • Dagelijks functioneren: zorgen voor jezelf, gezondheid, kunnen werken 

In lijn met onze organisatievisie wordt het concept Positieve Gezondheid benut als uitgangspunt voor de gesprekkencyclus. Het integreren van Positieve Gezondheid in een gesprekkencyclus biedt meerdere voordelen en gaat verder dan alleen het evalueren van prestaties. Het zorgt voor een completer beeld van het welzijn jou als professional en helpt bij het identificeren van gebieden waarin ondersteuning nodig is.  

Door aandacht te besteden aan alle dimensies van gezondheid, kunnen (gezondheids)problemen eerder worden opgemerkt en aangepakt. Dit leidt tot een proactieve en preventieve benadering van gezondheid en welzijn, in plaats van alleen reactief handelen bij ziekte of klachten. 

Positieve Gezondheid stimuleert een cultuur van welzijn, eigen regie en proactieve gezondheid, wat bijdraagt aan een gezonde en plezierige werkomgeving. Het moedigt jou als professional aan om meer controle te nemen over je eigen welzijn. Jij bent in de lead. Jij staat stil bij jouw eigen welzijn en krijgt hier vanuit de GGD de juiste ondersteuning in. Dit draagt bij aan jouw duurzame inzetbaarheid.  

Vragenlijst Mijn Positieve Gezondheid

Ter voorbereiding op een gesprek met je leidinggevende kun je optioneel voor jezelf de vragenlijst van Mijn Positieve Gezondheid invullen (zie Volwassentool Mijn Positieve Gezondheid – Institute for Positive Health (iph.nl)). Dit geeft je een beeld van jouw gezondheidsoppervlak op basis van de zes dimensies. Deze uitkomst is enkel voor jezelf en niet inzichtelijk voor je leidinggevende of anderen. Op basis van deze uitkomst kun je bekijken wat je opvalt en wat je eventueel zou willen veranderen. Jouw leidinggevende kan meedenken over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden.