Beleid Gesprekkencyclus GGD Zeeland Meest gestelde vragen (en de antwoorden)

Meest gestelde vragen (en de antwoorden)

Aanvullende informatie

Voor wie geldt deze gesprekkencyclus?

Deze gesprekkencyclus is van toepassing op medewerkers in loondienst van GGD Zeeland. Stagiaires, uitzendkrachten, zzp-ers en anderen niet in loondienst worden niet meegenomen in deze cyclus.  

Zijn de gesprekken verplicht?

Ja, voor alle medewerkers in loondienst hebben de gesprekken uit deze gesprekkencyclus een verplicht karakter. Wij vinden jouw ontwikkeling erg belangrijk. De cao schrijft dat zowel werkgever als werknemer beide verantwoordelijk zijn voor jouw duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief. Vanuit deze visie verwachten wij dat jij als werknemer actief deelneemt aan deze gesprekkencyclus.  

Hoe verloopt het proces?

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het inplannen van de gesprekken binnen de beoogde periode (eerste of tweede helft van het jaar). Jij mag natuurlijk altijd bij je leidinggevende op de lijn komen als je denkt dat het niet haalbaar is of als je zelf behoefte hebt aan een eerder gesprek.  

Via jouw Taken in AFAS Insite ontvang je een uitnodiging voor het gesprek en de voorbereiding. Zorg ervoor dat je de afspraak in je agenda noteert. Na afloop zorgt jouw leidinggevende ervoor dat het ingevulde format ter akkoord langs jou en jouw leidinggevende gestuurd, ook via Taken in AFAS Insite. Na akkoord wordt het gespreksformat geüpload in jouw personeelsdossiers. Je hebt zelf op ieder gewenst moment inzage in jouw personeelsdossier via AFAS Insite. Op deze manier kun jij je goed voorbereiden op een gesprek o.b.v. jouw eerder ingevulde format.  

Wie heeft de regie?

Als medewerker heb jij zelf de regie. We verwachten dus van jou dat je de verantwoordelijkheid neemt om de door jou opgestelde doelen te bereiken, regelmatig te reflecteren op jouw ontwikkeling en feedback te vragen aan mensen met wie je samenwerkt of je leidinggevende. Daarnaast vertrouwen we erop dat je zelf hulp vraagt wanneer je vastloopt of problemen ervaart. Je kunt hulp vragen aan je leidinggevende, HRM, of aan andere collega’s.  

Jouw leidinggevende heeft een ondersteunende en faciliterende rol in jouw ontwikkeling. Door met jou te sparren over jouw ontwikkeling, je te verbinden met andere collega’s, mogelijkheden te bieden om jouw talenten en kwaliteiten in te zetten en jou feedback te geven. Jij als medewerker hebt zelf de regie om hier iets mee te doen. 

In het gesprek verwachten we ook dat jij je goed hebt voorbereid en weet welke punten uit het format je extra onder de aandacht wil brengen. Jouw leidinggevende vult hierop aan.  

Wat betekent dit voor mijn salaris?

Deze gesprekkencyclus bevat geen beoordelingsgesprekken, dus indien geconstateerd wordt dat je voldoende functioneert, behoud je het recht op een volgende periodiek in jouw vaste periodiek maand. Die afspraak blijft ongewijzigd. De ontwikkelgesprekken zijn gericht op jouw ontwikkeling en zijn niet bedoeld voor het realiseren van een financieel voordeel.  

Conform cao SGO artikel 3.4 wordt aan de medewerker een volgende periodiek toegekend als medewerker voldoende functioneert, het maximum van de schaal nog niet bereikt heeft en minimaal 12 maanden geleden in dienst is gekomen of de laatste verhoging of promotie kreeg.