Reflectiegesprek

Tijdens de gehele gesprekkencyclus is het belangrijk dat je de tijd neemt om stil te staan bij eerder gestelde doelen in Het Goede Gesprek en jouw reeds gemaakte voortgang. Op basis van een goede reflectie kun je besluiten jouw koers te vervolgen zoals je die eerder hebt bedacht, of kiezen om bij te sturen.

Jij hebt zelf de leiding en bespreekt wat je hebt geconstateerd in de (zelf)reflectie. Jouw leidinggevende vult aan en er is ruimte voor feedback en dialoog. De drie onderdelen worden alle drie opnieuw besproken om eventuele veranderingen in behoeften aan te pakken.  

Dit gesprek vindt in de tweede helft van het jaar plaats en bestaat wederom uit drie onderdelen: 

  1. Vitaliteit en werkplezier  
  2. Kennis en competenties  
  3. Resultaatdoelstellingen  

Voorbereiding 

Je ontvangt van jouw leidinggevende een uitnodiging voor het Reflectiegesprek. Sta ter voorbereiding alvast eens goed stil bij de voortgang van jouw beoogde ontwikkeling uit Het Goede Gesprek. Je kunt besluiten om jouw koers te vervolgen of bij te sturen.  

Tip! Bespreek je bevindingen voorafgaand aan het Reflectiegesprek eens met je collega’s, familie of vrienden en vraag hoe zij jouw ontwikkeling in de afgelopen periode m.b.t. de gestelde doelen zien.  

Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je het format uit bijlage X in te vullen. Jouw leidinggevende vult dit format tijdens het gesprek verder aan.  

Resultaat 

Het is belangrijk dat je aan het einde van het gesprek duidelijkheid hebt over eventuele extra facilitering of ondersteuning vanuit jouw werkgever, eventuele andere inrichting of organisatie van het werk of uiteindelijk eventuele bijstellingen van de eerder opgestelde doelen, zodat jij de komende periode hieraan verder kunt werken.  

Jouw leidinggevende zorgt ervoor dat het definitief ingevulde format via jouw Taken ter akkoord langskomt. Na akkoord door jou en jouw leidinggevende, wordt het document opgenomen in jouw personeelsdossier. Op die manier kunnen jullie bij een volgend gesprek een goed vervolg geven aan de gemaakte afspraken.