Jouw ontwikkeling centraal

Samen werken we aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland. Jij bent als professional van essentieel belang voor de organisatie en het verwezenlijken van deze missie.

Als professional en bovenal als mens is het van belang om zo nu en dan stil te staan bij je eigen ontwikkeling en welzijn. Iedere professional verdient de nodige ondersteuning en aandacht, zodat het werk goed en met plezier uitgevoerd kan worden en de professionele ontwikkeling voortgezet kan worden. 

Van je eerste tot je laatste werkdag de juiste ondersteuning

Een belangrijk instrument om deze aandacht en ondersteuning te kunnen bieden is een gesprekkencyclus. Een gesprekkencyclus biedt een gestructureerd kader voor regelmatige, open en continue dialogen tussen professionals en hun leidinggevende. Tijdens deze dialogen kunnen behoeften, verwachtingen, doelen en ontwikkelmogelijkheden besproken worden en wordt inzicht vergaard in de ervaringen, uitdagingen, prestaties en ontwikkelingen van jou als professional. In de gesprekkencyclus van de GGD worden drie fasen gehanteerd, namelijk Onboarding, Loopbaan en Offboarding.  

Het maakt niet uit of je pas sinds kort of al voor langere tijd werkzaam bent bij de GGD, of dat je aan het begin van je loopbaan staat of jouw pensioen langzaam in zicht komt. De vorm en inhoud van het gesprek worden in onderling overleg afgestemd op jouw situatie en de fase in jouw loopbaan zodat je – van je eerste tot je laatste werkdag – de juiste ondersteuning vanuit de GGD krijgt. Zo maken we samen onze ambities waar en kun jij een leven lang meedoen.  

Onze kernwaarden

Deze gesprekkencyclus past bij de visie, doelen en kernwaarden van de GGD. De gesprekkencyclus ondersteunt de manier waarop wij een lerende organisatie willen zijn en sluit aan bij onze visie op positief gezond werkgeverschap en talentontwikkeling. De ontwikkelgerichte gesprekkencyclus versterkt namelijk de duurzame inzetbaarheid en eigenaarschap van medewerkers. Je ervaart meer eigen regie en werkt doelgericht aan je eigen ontwikkeling en werk. Zo blijf je duurzaam inzetbaar in je werk en blijf je nadenken over je eigen toekomst. 

Samen, Doeltreffend, Deskundig en Actief. Dat zijn onze kernwaarden. We acteren vanuit deze kernwaarden bij het streven naar een gezond en veilig leven in Zeeland, dus ook in deze gesprekkencyclus. Daarbij worden de volgende benaderingen gevolgd.  

  • Samen: jouw leidinggevende ondersteunt jou, zodat je samen doelen kunt stellen en actieplannen kunt ontwikkelen die gebaseerd zijn op wederzijds begrip en betrokkenheid. Leren doe je samen. Je leert van en met elkaar. We streven naar open communicatie en samenwerking (met je team) in de weg naar succes
  • Doeltreffend: stel meetbare doelen en resultaten voor jezelf op. We houden de voortgang van deze doelen bij en bespreken eventuele knelpunten of aanpassingen die nodig zijn. We moedigen je aan om efficiënt en effectief te werken en zoeken naar mogelijkheden voor verbetering
  • Deskundig: de gesprekkencyclus biedt ruimte voor de ontwikkeling van jouw deskundigheid. We bespreken jouw trainings- en ontwikkelingsbehoeften en integreren deze in jouw doelen en actieplannen. De GGD probeert jouw ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren
  • Actief: actief zijn, begint bij jezelf. Jij weet zelf het beste welke kennis en vaardigheden je al hebt en wat nog verder ontwikkeld kan worden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Neem initiatief en verantwoordelijkheid voor je eigen groei en ontwikkeling.