SMART-doelen

Met behulp van de SMART-methode stel je concrete en duidelijke ontwikkeldoelen op. Dit helpt jou om gericht bezig te gaan met persoonlijke ontwikkeling en meer werkgeluk te ervaren.

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Door het doel specifiek te maken, helder te omschrijven hoe je deze gaat meten, de resultaten realistisch (ambitieus en haalbaar) te houden en duidelijk vast te leggen op welk tijdstip het doel gerealiseerd moeten zijn, zijn de afspraken voor zowel jou als je leidinggevende helder.  

Kenmerkend aan een SMART doel is dat de beschrijving gericht is op de output en niet op het proces. Beschrijf ‘wat’ er wordt opgeleverd en niet ’hoe’ dat wordt uitgevoerd. 

In onderstaand schema worden de letters S, M, A, R en T toegelicht. Daarnaast zijn er vragen die je jezelf kunt stellen bij het vormen van je ontwikkeldoelen.  

 • Specifiek: De eerste stap bij het stellen van een SMART-doel is door hem specifiek te maken. Dit betekent dat je doel is gesteld in termen van concreet eindresultaat. Wat wil ik bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waar ga ik dit doen? Waarom wil ik het bereiken?
   
 • Meetbaar: Je doelen moeten, zo goed als mogelijk is, in getal of resultaat worden vastgesteld. Wat is mijn eindresultaat? Hoe meet ik mijn eindresultaat?
   
 • Acceptabel: Je doelen zijn acceptabel en in lijn met de kernwaarden, team- en organisatiedoelen van GGD Zeeland. Hoe draag ik met mijn persoonlijke doelen bij aan de teamdoelen van GGD Zeeland? Sluiten mijn doelen aan bij de kernwaarden van de organisatie?
   
 • Realistisch: Je doelen zijn met de beschikbare middelen (tijd, informatie, scholing,…) haalbaar in je huidige functie en situatie. Denk bij het formuleren van je doel ook na over mogelijke hindernissen die je hierbij zou kunnen tegenkomen en hoe je die zou kunnen oplossen. Heb ik de middelen in huis om mijn doel te halen? Zijn de stappen die ik wil zetten richting mijn doel haalbaar? Is mijn doel niet te hoog of te laag gegrepen? 
 • Tijdsgebonden: Een goed doel heeft een begin- en einddatum. Heb je een doel voor de lange termijn? Deel het doel dan op in kleine stappen zodat je gericht bezig kan gaan met je ontwikkeling. Beschrijf bij iedere stap wanneer je deze afgerond denkt te hebben. Wat is de begin- en einddatum van mijn doel?