Sociale omgeving

Burencontact

In een gezonde sociale woonomgeving voelen mensen zich veilig en is de samenhang in de buurt groot. Sociale veiligheid en sociale cohesie zijn belangrijke sociale omgevingsfactoren die van invloed zijn op de gezondheid.

Het percentage volwassenen en ouderen dat in Zeeland onvoldoende samenhang in de buurt ervaart is respectievelijk 47% en 40%.   

 

Figuur 1

Mantelzorg

Mantelzorg is alle onbetaalde hulp aan hulpbehoevenden uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. 

  • Geraadpleegde bron, kijk voor meer informatie naar:
    Mantelzorg.nl 

Mantelzorg geven 

In Zeeland geven volwassenen en ouderen significant vaker mantelzorg (beiden 24%) in vergelijking met volwassenen en ouderen in Nederland. Daarbij geldt voor volwassenen dat het vaker vrouwen zijn die mantelzorg geven (31%) dan mannen (17%). Naarmate volwassenen ouder worden gaan zij vaker mantelzorg geven. Slechts 6% van de jongvolwassenen van 18 t/m 24 jaar geeft mantelzorg, ten opzichte van 38% van de 55 t/m 64-jarigen. Er wordt in Zeeland meer mantelzorg gegeven dan in Nederland gemiddeld, terwijl er minder mensen zijn die mantelzorg kunnen leveren. Daarbij daalt het mantelzorgpotentieel in de toekomst alleen nog maar verder. Door de daling van het aantal (beschikbare) mantelzorgers zal de druk op de mensen die mantelzorg geven toenemen. De trend toont sinds 2009 een toename in het percentage Zeeuwen dat mantelzorg geeft (figuur 2). De lichte daling in 2020 ten opzichte van 2016, kan mogelijk een effect zijn van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen.  

Het overgrote deel van de volwassenen (63%) en ouderen (61%) in Zeeland geeft aan een beetje moeite te hebben met het vragen van hulp bij problemen met de gezondheid. 16% van de volwassenen en 20% van de ouderen in Zeeland geeft zelfs aan het erg moeilijk te vinden om hulp te vragen bij gezondheidsproblemen. 

Figuur 2