In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, postcode, migratieachtergrond, gezins- of huishoudsamenstelling, opleiding, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, vertrouwen in de toekomst, tevredenheid met jezelf/je lichaam/je leven, veerkracht, weerbaarheid, niet-specifieke klachten
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
  • Middelengebruik: roken, alcohol, drugs
  • Relaties: seksuele identiteit, vriendschappen, verkering
  • Zorg en hulp: mantelzorg, zorg- en ondersteuning, uitgestelde zorg
  • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, impact corona, mishandeling