In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Algemene gegevens: leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleiding, werk
  • Rondkomen
  • Gezondheid en welzijn: psychische gezondheid, stress, eenzaamheid, veerkracht, niet-specifieke klachten, chronische aandoeningen, long-covid
  • Leefstijl: lengte en gewicht, bewegen
  • Middelengebruik: roken, alcohol
  • Participatie: sociale steun, vrijwilligerswerk, lid van een vereniging
  • Zorg en hulp: mantelzorg, uitgestelde zorg
  • Ingrijpende gebeurtenissen: trauma, suïcidegedachten, impact corona
  • Woonomgeving