De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een grootschalig landelijk  online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, leefstijl en welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen. Het onderzoek werd in 2022 voor het eerst uitgevoerd in het kader van de coronapandemie.

In de vragenlijst geven jongvolwassenen antwoorden op vragen over gezondheid, leefstijl, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, eenzaamheid, maar ook de invloed van de coronacrisis op hun welzijn.

De GGD’en voeren het onderzoek uit in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in het kader van het ZonMw-programma GOR-COVID-19. Tijdens het onderzoek werken we samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.