Gemeenten zijn vanuit de wet verplicht om de gezondheidssituatie van inwoners in Nederland in kaart te brengen. Gemeenten laten deze wettelijke taak uitvoeren door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Normaal gesproken doen GGD’en dit eens per vier jaar. Maar bij rampen en crises is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. De coronacrisis is daar één van. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook vergelijken GGD’en de resultaten met voorgaande metingen vóór de coronacrisis.

De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal gezondheidsbeleid. Uit de resultaten kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om meer hulp te bieden aan bepaalde groepen of extra voorzieningen op te zetten in een gemeente of woonwijk. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Omdat het een landelijke crisis betreft, is ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokken als opdrachtgever. Het ministerie van VWS zal de resultaten ook gebruiken om beleid te maken.