Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht. Wel willen we graag dat zoveel mogelijk jongvolwassenen deelnemen, want hoe meer jongvolwassenen deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten van het onderzoek zijn. Je kunt op ieder moment in de vragenlijst stoppen met invullen. Mocht je bepaalde vragen niet in willen vullen, dan kun je die overslaan. Met uitzondering van de vragen naar leeftijd en gender, deze zijn wel verplicht om in te vullen.