De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Van 21 april tot en met 8 juli 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen.

In de vragenlijst geven jongvolwassenen antwoorden op vragen over gezondheid, leefstijl, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, eenzaamheid, maar ook de invloed van de coronacrisis op hun welzijn.

De GGD’en voeren het onderzoek uit in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens het onderzoek werken we samen met GGD GHOR, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.