Veelgestelde vragen

Ik heb gelezen dat er ook PFAS in moedermelk kunnen zitten. Is het dan nog wel veilig om borstvoeding te geven?

Mensen worden via verschillende bronnen blootgesteld aan PFAS. Het is al langer bekend dat wereldwijd PFAS bij mensen in bloed en moedermelk terug te vinden is. Hoeveel PFAS iemand binnenkrijgt en hoeveel daarvan in het bloed of de moedermelk terechtkomt, kan verschillen per situatie.

In 2022 onderzocht de Vrije Universiteit Amsterdam bij tien vrouwen uit de regio Dordrecht of zij PFAS in hun moedermelk hadden. Bij alle tien de vrouwen bleken er inderdaad PFAS in de moedermelk te zitten. De hoeveelheid PFAS in de melk lag wel ónder de grenswaarde van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Die grenswaarde geeft aan welke blootstelling geen gezondheidsrisico’s geeft en dus nog veilig is.

De gemeten PFAS-concentraties zijn daarom geen aanleiding voor het RIVM om te adviseren korter of geen borstvoeding te geven. De voordelen van borstvoeding zijn namelijk erg groot en wegen op tegen de nadelen ervan. Het algemene GGD-advies blijft daarom om zes maanden of langer borstvoeding te geven. In het landelijke PFAS programma wordt hier extra aandacht aan besteedt.

Bestaat er een veilige limiet voor PFAS in moedermelk en zo ja wat is deze limiet?

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft in 2020 een gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor de inname van PFAS via voedsel. Daaruit is een EFSA-norm gekomen van 4,4 nanogram per kilo per week voor vrouwen die borstvoeding geven. Het limiet voor maximaal acceptabele concentratie PFAS in moedermelk is 133 nanogram per liter.

Kunnen moeders maatregelen nemen om de blootstelling aan PFAS te verminderen?

Blootstelling verminderen is lastig. Je kunt zelf niet zoveel doen om te voorkomen dat je PFAS binnenkrijgt. PFAS zitten bijna overal in onze omgeving en dus ook in alle voedingsmiddelen en in het water. Voldoende water drinken en gevarieerd eten zijn belangrijk om gezond te blijven, ook al krijg je er een beetje PFAS mee binnen. Als je zorgt dat je veel verschillende voedingsmiddelen eet, voorkom je dat je vaak voedingsmiddelen eet waar meer schadelijke stoffen in zitten.