Mpox wordt overgebracht door intiem contact, zoals zoenen, vrijen en seks, met iemand die besmet is. Het virus kan binnendringen via de slijmvliezen en kleine wondjes/scheurtjes in de huid. Mogelijk kan het virus zich ook verspreiden via vocht uit de blaasjes of druppels uit de mond-keelholte, hoewel deze kans momenteel als laag wordt ingeschat.

De meeste mensen genezen binnen enkele weken vanzelf, maar in deze periode kunnen zij het virus wel doorgeven. Het is voor het eerst dat er een mpox-virus rondgaat in Europa. Nog niet alles is bekend.

Dit doet de GGD:

Vaccineren
GGD Zeeland vaccineerde vanaf begin mei 2023 preventief risicogroepen tegen mpox.

Meer informatie van het RIVM over vaccinatie Vaccinatie mpox (apenpokken) | RIVM.

Testen en bron- en contactonderzoek
Heb je klachten die passen bij mpox? Of ben je in nauw contact geweest met iemand die apenpokken heeft? Neem dan contact op met je huisarts. Ga zelf niet naar je huisarts toe. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat je een risicocontact bent, neemt de GGD contact met je op en overlegt over de vervolgstappen, bijvoorbeeld vaccinatie bij middel- en hoogrisicocontact.

Informatie voor huisartsen

Dit heb je bij mpox

Als je mpox hebt, krijgt je vaak eerst last van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen of vermoeidheid. Dat kan na 5 tot 21 dagen zijn na besmetting.

Na 1-3 dagen krijg je uitslag die zich over het lichaam en gezicht kan verspreiden. De uitslag verandert in blaasjes die uiteindelijk indrogen. Na het indrogen van de blaasjes blijven korsten over die uiteindelijk na 2-3 weken van de huid afvallen.

Het komt ook voor dat er eerst uitslag ontstaat en daarna de verschijnselen als koorts, hoofdpijn en gezwollen lymfeklieren.

Wat kun je doen?

  • Wees alert op klachten die horen bij mpox bij jezelf en bij anderen.
  • Ben je ergens geweest waar iemand was met het virus? Let de weken daarna goed op of je klachten krijgt. Krijg je klachten? Neem dan meteen contact op met je huisarts of GGD. Ook als je twijfelt.
  • Bel je huisarts of soa-poli als je blaasjes op je lichaam hebt. Zeker als deze blaasjes begonnen rond je anus, je geslachtsdeel of in het gezicht.
  • Neem contact op met je huisarts of met de soapoli als je de afgelopen 3 weken (seksueel) contact had met iemand met mpox.
  • Je hoeft voor kleine kinderen geen contact op te nemen met je huisarts, tenzij je de afgelopen 3 weken in Centraal of West-Afrika bent geweest, of de afgelopen 3 weken contact had met iemand met mpox.
  • Heb je mpox? Blijf thuis in isolatie tot je helemaal genezen bent. Zo voorkom je dat je anderen besmet.