Keuzes maken

Wanneer je ongepland/onbedoeld zwanger bent, kun je een aantal keuzes maken:

  • Je kunt de zwangerschap doorzetten en je kind zelf opvoeden;
  • Je kunt de zwangerschap doorzetten en je kind laten opvoeden door een ander. Bijvoorbeeld door familie, pleegouders of adoptieouders;
  • Je kunt de zwangerschap afbreken.

Hulp bij het nemen van een beslissing

Misschien ben je zelf nog heel jong, of heb je geen vaste partner. Of misschien weet je niet zeker of je het wel aankunt, om op dit moment een kind op te voeden. Als je ongepland zwanger bent, kun je je heel onzeker voelen over het nemen van een beslissing. Partners, ouders of andere mensen om je heen, kunnen je hierbij ondersteunen. Soms is dat niet voldoende, of leidt het alleen maar tot meer verwarring. Dan kan je een gesprek met een hulpverlener voeren. De hulpverlener helpt je om je keuzes in kaart te brengen. GGD-medewerkers van de afdeling seksuele gezondheid voeren deze gesprekken uit.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek met een verpleegkundige? Maak dan een afspraak. Mail naar soa@ggdzeeland.nl of bel naar 0113-249 400. Ook de verloskundige, huisarts, of het FIOM zelf, kunnen je doorsturen voor een afspraak.

Digitale hulpverlening FIOM

Het FIOM biedt een digitale module, waarmee meisjes en vrouwen zelf aan de slag kunnen om tot een keuze over hun zwangerschap te komen. Lees op de website van FIOM meer over de online keuzehulp.

Samenwerking

GGD Zeeland werkt nauw samen met het Landelijk Informatiepunt Onbedoelde Zwangerschappen (www.infopuntonbedoeldzwanger.nl). Op de website van het Landelijk Informatiepunt is actuele informatie over onbedoelde zwangerschap, de verschillende keuzeopties en hulp bij onbedoelde zwangerschap te vinden. Je kan met vragen ook bellen of chatten met het Landelijk Informatiepunt.

GGD Zeeland is aangesloten bij het landelijke netwerk keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Dit netwerk zorgt er samen voor dat keuzehulp en psychosociale hulp na abortus voor iedereen, overal in Nederland snel en gratis beschikbaar is. Onze medewerkers hebben een speciale opleiding gevolgd tot keuzehulpverlener en staan geregistreerd in het beroepsregister keuzehulp van Fiom.