4 onderwerpen

Welbevinden

Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.

4 onderwerpen

Met het merendeel van de Zeeuwse jongeren gaat het goed: zij zitten lekker in hun vel Lekker in je vel
Vier op de tien Zeeuwse jongeren ervaren (zeer) vaak stress Kwetsbaarheid
Één op de vijf Zeeuwse jongeren heeft te maken gehad met scheiding van zijn of haar ouders Thuissituatie
Bijna één op de tien Zeeuwse jongeren is in de laatste drie maanden gepest op school Pesten

De resultaten samengevat

 • 85 %

  beoordeelt eigen gezondheid als (zeer) goed

 • 83 %

  is (zeer) gelukkig

 • 89 %

  is voldoende weerbaar

 • 13 %

  heeft een indicatie voor psychosociale problematiek

 • 42 %

  voelt zich (zeer) vaak gestresst

 • 8 %

  ervaart (regelmatig) gevoelens van eenzaamheid

 • 22 %

  heeft in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over gedacht om een eind aan het leven te maken

 • 16 %

  is een jonge mantelzorger

 • 9 %

  is in de laatste 3 maanden gepest op school

Uitleg indicatoren

Indicatie voor psychosociale problematiek

Deze score is gebaseerd op 25 stellingen van de Strength and Difficulties Questionnaire.

De volgende afkappunten worden gehanteerd: 0-13 normaal, 14-16 grensgebied en 17-40 is verhoogd. Een verhoogde SDQ score komt overeen met een indicatie voor psychosociale problematiek.

Weerbaarheid

De vragenset over weerbaarheid bestaat uit acht stellingen waarop een gemiddelde score wordt berekend om te bepalen of een leerling voldoende weerbaar is.

 • Ik weet wat ik wel en niet wil;
 • Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind;
 • Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil;
 • Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden;
 • Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig valt;
 • Ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil;
 • Ik kom voor mezelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of bedreigt;
 • Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik toch maar mee.

Gevoelens van eenzaamheid

Gebaseerd op de verkorte versie 6-item eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld.

 • Ik ervaar een leegte om me heen;
 • Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen;
 • Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen;
 • Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel;
 • Ik mis mensen om mij heen;
 • Vaak voel ik me in de steek gelaten.

Interessante websites