Pesten

Bijna één op de tien Zeeuwse jongeren is in de laatste drie maanden gepest op school

Onderzoeken tonen aan dat slachtoffers van pesten kampen met psychische problemen, somberheid, angsten, eenzaamheid, onzekerheidsgevoelens en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten en relaties. Zelfs nog jaren later.

Bijna één op de tien Zeeuwse leerlingen (9%) is in de laatste drie maanden gepest op school. Bij 2% gebeurt dit wekelijks of vaker. Zelf pesten op school heeft 6% in de laatste drie maanden gedaan. Dit percentage ligt iets hoger dan gemiddeld in Nederland (4%).

Hoe ouder de leerlingen worden hoe minder vaak leerlingen pesten of gepest worden (zie figuur 1). Ook zien we dat jongens vaker de “pester” zijn dan meisjes (8% versus 4%), maar gepest worden komt vergelijkbaar voor tussen jongens en meisjes (zie figuur 2).

Leerlingen van lagere onderwijsniveaus worden vaker gepest op school en pesten zelf meer dan leerlingen van hogere onderwijsniveaus (zie figuur 3). Zo is 12% van de VMBO-bk leerlingen gepest op school in de laatste drie maanden en bij VWO leerlingen is dit 7%.