Exitgesprek

Jouw input is erg waardevol voor ons. We nodigen je daarom graag uit voor een exitgesprek, het laatste formele gesprek tussen jou als professional en de GGD als werkgever.

Het exitgesprek is vrijblijvend. Een exitgesprek wordt gevoerd door een HRM adviseur. Deze is een objectieve en neutrale gesprekspartner met een vertrouwensrol.  

Voorbereiding 

Je ontvangt vanuit een HRM adviseur een uitnodiging voor het Exitgesprek. Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je het format uit bijlage X in te vullen. De betrokken HRM adviseur vult dit format tijdens het gesprek verder aan.  

Resultaat 

Het doel is een prettig gesprek, met een positieve sfeer en oprechte interesse naar jouw verhaal. De signalen die uit het exitgesprek komen, worden zo snel als mogelijk (anoniem) omgezet in actiepunten. Informatie uit de gesprekken zal na uitdiensttreding enkel worden doorgespeeld naar de belanghebbenden als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.