Tijd voor alle professionals van Zeeland om de krachten te bundelen, om op deze manier extra betrokken te zijn bij Guus. Sommige mensen hebben niet altijd geluk in het leven en hebben een duwtje nodig. Doe het voor Guus! Voor het kind in de klas, voor de andere professional die het netwerk niet kent.

De Verwijsindex is een belangrijk instrument om als professionals aan te geven dat je bij een gezin bent betrokken. Het is het enige ICT systeem voor het voor het uitwisselen van informatie onder professionals dat een wettelijk grondslag heeft en is AVG proof. De Verwijsindex is voor professionals uit verschillende werkgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en veiligheid. Van  leerplichtambtenaren en (huis)artsen tot maatschappelijk werkers en wijkteams.

Welke informatie wordt er gedeeld?

De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van de cliënt, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Hoe werkt het?

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Vragen

De GGD ondersteunt organisaties bij het implementeren en gebruiken van de Verwijsindex. Wil je meer informatie of ondersteuning? Kijk op de website van de Verwijsindex voor een actieplan om aan de slag te gaan of neem contact op met Jorien van de Flier (coördinator Verwijsindex Zeeland) via jorien.vandeflier@ggdzeeland.nl