Zoals je wellicht eerder uit de media hebt vernomen heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) op 28 september 2022 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de Verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil halen. Hiervoor is een wetgevingstraject opgestart dat een aantal jaren duurt. Dit traject loopt nog. Vooruitlopend op de afronding van dit traject wordt vanuit het Rijk een plan van aanpak voorbereid voor de afbouw van de wettelijke verplichting.

In de tussenliggende tijd blijft het systeem van de Verwijsindex (Multisignaal) operationeel. Er worden alleen geen activiteiten meer uitgevoerd of ondersteuning geboden op het gebied van scholing, communicatie, promotie en relatiebeheer. Het functioneel beheer van de Verwijsindex blijft in handen van GGD Zeeland.

Voor jou als gebruiker betekent dit dat het registratiesysteem (voorlopig) blijft bestaan voor organisaties en professionals. Je kunt de Verwijsindex dus blijven gebruiken zoals je gewend bent. Deze pagina wordt daarom opgeheven.

Uitsluitend met gebruikersvragen over de Verwijsindex kun je contact opnemen met GGD Zeeland via: verwijsindex@ggdzeeland.nl.