Wat is de verwijsindex?

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de cliënt de best mogelijke begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

Welke informatie wordt er gedeeld?

De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van de cliënt, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Overleggen de professionals eerst met mij?

Voordat de professionals contact met elkaar opnemen, is er toestemming nodig van de cliënt en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.

Wie heeft toegang?

De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.

Heeft u vragen over uw kind en de Verwijsindex, neem dan contact op met uw jeugdverpleegkundige of kijk voor meer informatie op www.verwijsindexzeeland.nl. Voor algemene vragen over de verwijsindex kunt u contact opnemen met Jorien van de Flier, coördinator verwijsindex Zeeland via Jorien.vandeFlier@ggdzeeland.nl