Beelden en verwachtingen over hoe men met alcohol omgaat, worden al vanaf een jonge leeftijd ontwikkeld. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit proces begint al bij kinderen van twee jaar. Kinderen vanaf zes jaar kunnen door het voorbeeldgedrag van ouders positieve verwachtingen hebben bij alcohol. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

Zien drinken, doet drinken in Zeeland

Voor de campagne is beeldmateriaal ontwikkeld waarop te zien is dat ouders in het bijzijn van hun kind alcohol drinken. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen. GGD Zeeland en ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ brengen de campagne breed onder de aandacht door dit beeldmateriaal en de bijbehorende boodschap te delen richting gemeenten, basisonderwijs, huisartsen, consultatiebureaus en andere samenwerkingsorganisaties. Meer informatie over de campagne staat op de website: www.ziendrinkendoetdrinken.nl.