Voor veel infectieziekten is sprake van groepsimmuniteit. Dat betekent dat wanneer veel kinderen ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, deze ziekte minder vaak voor komt. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn. Als bijna alle kinderen ingeënt zijn, kan een ziekte zelfs helemaal verdwijnen.

Het RIVM beschrijft elk jaar het percentage kinderen dat is gevaccineerd, ook wel de vaccinatiegraad. Hieruit is gebleken dat: ‘Het deel van de kinderen dat is gevaccineerd binnen het Rijksvaccinatieprogramma voor het tweede jaar op rij is gedaald.’

Dalende vaccinatiegraad

Ook in Zeeland is, net als in Nederland, de vaccinatiegraad afgenomen. In sommige delen in Zeeland ligt de vaccinatiegraad altijd lager dan in Nederland. Een mogelijke oorzaak van de dalende vaccinatiegraad is dat jonge ouders minder positief over vaccinaties zijn gaan denken. Dat bleek uit een peiling van het RIVM uit 2022 in vergelijking met een peiling uit 2013.

Anonieme vaccinaties

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de cijfers wat betreft vaccinaties in het laatste rapport van het RIVM afwijken van het daadwerkelijke aantal gegeven vaccinaties. Dit komt doordat er nu sprake is van informed consent. Tussen de 3% en de 7% van alle vaccinaties zijn anoniem en worden dus niet weergegeven in het laatste rapport met de vaccinatiecijfers.

Vaccinatiegraad verhogen

GGD Zeeland besteed naast de vaccinatiecampagnes aandacht via social media, narrowcasting en posters aan het Rijksvaccinatieprogramma. Ook wordt er voorlichting en informatie gegeven over vaccinatiecampagnes die plaatsvinden tijdens contactmomenten op het consultatiebureau. En zijn er in het verleden gespreken met de doelgroep gevoerd. Daarnaast zijn dit jaar in Zeeland de openingstijden van de priklocaties verruimd. En zijn er volgend jaar meerdere vaccinatiecampagnes in Zeeland per prik.

Het RIVM is met de uitvoerders in gesprek om te kijken hoe de vaccinatiegraad kan worden verbeterd. Het wegnemen van belemmeringen voor ouders en tieners is daarbij belangrijk, bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te creëren waar en wanneer ze de vaccinaties kunnen halen.

Ook in Zeeland is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gekeken hoe we (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM, gemeenten en de jeugdgezondheidszorg van GGD Zeeland) gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat er meer kinderen worden gevaccineerd en de vaccinatiegraad stijgt. Daarnaast moet er na een zorgvuldige analyse van de oorzaken van de dalende vaccinatiegraad blijken welke extra stappen GGD Zeeland in samenwerking met Zeeuwse gemeenten kan gaan zetten.

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Bekijk dan de Q&A op onze website.