Dit besluit is na een zorgvuldige afweging en in overleg met het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van zowel GGD Zeeland als Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) genomen.

Waarneming
Joke Gaemers blijft haar taken als directeur van GGD Zeeland vervullen en zal 2,5 dag per week beschikbaar zijn voor haar nieuwe rol bij VRZ. Dit zal zo blijven tot er een nieuwe directeur VRZ is aangesteld, ter vervanging van vertrekkend directeur Edith van der Reijden.

Naast directeur van GGD Zeeland is Joke sinds 2020 lid van de directie van VRZ en verantwoordelijk voor de GHOR-taken binnen VRZ. VRZ is bekend terrein. Joke “Ik kijk uit naar deze tijdelijke uitbreiding van verantwoordelijkheden, wat het de GGD en VRZ gaat brengen. Het gaat bij zowel de GGD als VRZ om zorg en veiligheid; elke organisatie met eigen accenten. Ik zie dit als een mogelijkheid om synergie te creëren, die bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van de organisaties.”

Basis op Orde
Recent ontving GGD Zeeland extra financiële middelen van de dertien Zeeuwse gemeenten, bedoeld om de basis van de GGD weer op orde te krijgen. Gaemers geeft aan dat de continuïteit en implementatie van de Basis op Orde gewaarborgd blijven. “Basis op Orde is een enorm belangrijk traject voor onze organisatie en maakt het mogelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid en preventie voor de Zeeuwse gemeenten en inwoners. Dit moeten we goed doorlopen en heeft en houdt de volle aandacht.”