In Zeeland doen alle middelbare scholen in het regulier onderwijs mee en start er een pilot in het speciaal- en praktijkonderwijs waarbij er vier scholen meedoen. Naar verwachting doen zo’n 6700 jongeren mee. De scholen die deelnemen doen dit tussen 25 september en 17 november 2023.

Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren.

Resultaten input voor gezondheidsbeleid
De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 zijn halverwege 2024 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De Gezondheidsmonitor Jeugd werd in 2015 en 2019 ook al landelijk en op dezelfde wijze uitgevoerd. Door de resultaten te vergelijken, kunnen we zien wat de veranderingen zijn in de tijd. In 2021 vond een extra Gezondheidsmonitor Jeugd plaats in het kader van de coronapandemie.

Samenwerking Trimbos-instituut
Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Bij middelbare scholen in het regulier onderwijs kunnen één of twee leerlingen per klas op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren.