Mentale gezondheid onder druk
De helft van de jongvolwassenen ervaart psychische klachten en de helft voelt zich vaak tot zeer vaak gestrest. Meest genoemde redenen zijn stress door studie of school, de combinatie van alles wat zij moeten doen en de eisen die zij aan zichzelf stellen. Van de jongvolwassenen in Zeeland heeft een derde een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Eén op de 20 jongvolwassenen dacht hier zelfs vaak tot heel vaak serieus over na. De mentale gezondheid van vrouwen lijkt slechter dan die van mannen.   

Jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam
Bijna twee derde van de deelnemende jongvolwassenen is eenzaam. Een derde voelt zich sterk eenzaam. Zowel emotionele (71%) als sociale (62%) eenzaamheid komt veel voor onder jongvolwassenen. Emotionele eenzaamheid uit zich in het gemis van relaties met een hechte band, terwijl sociale eenzaamheid het gemis is van contacten met vrienden, familie en kennissen. 

Zes op de tien jongvolwassenen had hulp of steun nodig 
Op basis van dit onderzoek is niet te zeggen in welke mate psychische klachten onder jongvolwassenen een gevolg zijn van de coronaperiode. Toch blijkt dat deze periode zeker impact had op een groot deel van deze groep. Zes op de tien Zeeuwse jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, met name omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Jongvolwassenen die kampen met psychische klachten, eenzaam zijn en/of het moeilijk vinden stressvolle gebeurtenissen te doorstaan, gaven vaker aan hulp of steun nodig te hebben. Het is belangrijk dat jongvolwassenen gezien worden en passende hulp krijgen, juist ook ná de coronaperiode.

Over het onderzoek
Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit is de eerste keer dat de Gezondheidsmonitor landelijk onder deze doelgroep werd uitgevoerd. Bijna 70.000 jongvolwassenen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en welzijn. In Zeeland hebben 1574 jongvolwassenen deze vragenlijst ingevuld. Bekijk hier de rapportage Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023 voor alle Zeeuwse resultaten. 

Netwerk GOR
De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.  

Heeft u het even moeilijk en heeft u behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denkt u aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl. 

Bekijk hier alle resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022-2023.