We hopen zo snel mogelijk een volledig beeld te krijgen van de actuele stand van zaken van de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan PFAS, via voedsel, drinkwater en andere bronnen. Zodat we kunnen begrijpen hoe Zeeland zich verhoudt tot andere regio’s en of onze burgers meer risico lopen dan burgers in andere gebieden.

Speciale aandacht voor Zeeland
We zijn verheugd dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de brief aangeeft dat het RIVM is gevraagd rekening te houden met regionale verschillen, hoewel de exacte invulling hiervan nog onduidelijk is. Wij benadrukken daarom de specifieke aandacht voor Zeeland die door minister van der Wal in augustus 2022 is toegezegd. Het RIVM verkent momenteel welke mogelijkheden er zijn voor dit soort onderzoek. Naar verwachting is deze verkennende fase afgerond na de zomervakantie. Het uitgangspunt van de Kamerbrief is dat er voor bloedonderzoek gebruik zal worden gemaakt van bestaande biobanken in Nederland.

Behoefte aan antwoorden
We willen graag met de betrokken ministeries, de Provincie Zeeland en het RIVM in gesprek over hoe Zeeland speciale aandacht kan krijgen in het onderzoek. En hoe GGD Zeeland hierbij kan helpen. Zeeuwen met zorgen over PFAS moeten antwoord krijgen op hun vragen.

Verminderen PFAS-uitstoot
Als waker van de publieke gezondheid willen wij zorgen voor maatregelen waarmee burgers in Zeeland hun blootstelling aan PFAS kunnen beperken. Dit is niet de oplossing om zorgen weg te nemen die onder Zeeuwse burgers leven, maar draagt daar wel aan bij. Het enige wat echt effect heeft is het zo snel mogelijk verminderen van de PFAS-uitstoot, regionaal maar ook landelijk, zodat het niet meer in de natuur en in de mensen komt. Daar zijn stevige maatregelen voor nodig.

Vragen?
Heb je vragen over PFAS en de gezondheid dan kun je contact opnemen met ons team Milieu & Gezondheid via het contactformulier op onze website.

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide informatie over PFAS op de website van het RIVM of ga direct naar de pagina met de meest gestelde vragen en antwoorden over PFAS en vragen en antwoorden over te veel blootstelling aan PFAS.