“Mede dankzij de Nederlandse Kankeratlas weten we dat huidkanker meer voorkomt in de kustgemeenten, waar meer zonuren zijn en een sterkere zonkracht”, zegt Carla van Gils, directeur van KWF. “Dat geldt ook voor de Zeeuwse kustgebieden. Dankzij deze financiering kan GGD Zeeland nu nog intensiever aan de slag met gerichte interventies. Met als doel dat minder mensen in deze regio huidkanker krijgen.”

Voorlichting, zonnebrand en schaduw

“In Zeeland is het risico op plaveiselcelcarcinoom (een vorm van huidkanker) in veel gemeenten 50% hoger dan in de rest van Nederland en in sommige gemeenten zelfs tot 83% hoger. Om huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat Zeeuwen zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van uv-straling”, zegt Mischa Laeven, projectleider GGD Zeeland. “De financiering van KWF gaan we investeren in bijvoorbeeld groene, schaduwrijke speelplekken, zonnebrandpalen en uv-werende kleding voor buitenwerkers. Zo willen we ervoor zorgen dat zonbescherming een dagelijks ritueel wordt, net als tandenpoetsen. We richten ons daarbij met name op hoog risicogroepen zoals kinderen, buitensporters en buitenwerkers.”

12 GGD’en aan de slag

Naast dit project financiert KWF in totaal 12 GGD’en verspreid over Nederland. Vier projecten richten zich op stoppen met roken, en zes op zonbescherming. De toegekende projecten worden uitgevoerd door: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Hollands Midden, GGD Haaglanden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid-Limburg en GGD Kennemerland samen met GGD Hollands Noorden en GGD Zeeland.

GGD GHOR Nederland, de branchevereniging van GGD’en, is blij met de financiering. André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland: “We gaan aan de slag op plaatsen waar mensen het meest blootgesteld worden aan risicofactoren van kanker. Vandaar dat 10 projecten starten in 12 regio’s waar long- of huidkanker meer voorkomen dan in de rest van Nederland. Preventie is hierbij essentieel. Dicht bij de mensen, en doelgericht. Met de KWF-projectfinanciering kunnen GGD’en meer doen aan de preventie van long- en huidkanker in hun regio, naast lopende projecten zoals Rookvrije omgeving en de Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Daar zijn we heel blij mee.”