Gaemers: “Gezondheid en veiligheid vormen een belangrijke basis voor elke Zeeuwse inwoner. Daarom draag ik beide organisaties een warm hart toe. Met veel plezier kijk ik uit naar het werken bij de Veiligheidsregio, maar met pijn in het hart verlaat ik GGD Zeeland”.

De komende maanden blijft mevrouw Gaemers haar taken als directeur Publieke Gezondheid van GGD Zeeland en waarnemend directeur van VRZ nog vervullen. De procedure voor (tijdelijke) invulling van haar functie is nog niet bekend. Het bestuur van GGD Zeeland start een procedure voor haar opvolging.

Sinds 2012 is de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk vastgelegd. Dit is gedaan om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen. De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). In die laatste hoedanigheid is de DPG lid van de directie van de Veiligheidsregio. In dit geval Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Sonja Suij bedankt als voorzitter namens het algemeen bestuur van GGD Zeeland Joke voor haar inzet voor de gezondheid van de inwoners van Zeeland. ”Joke Gaemers heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een gezonder en veiliger leven in Zeeland, bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. De afgelopen periode is onder haar leiding hard gewerkt aan het op orde brengen van de basis van de GGD. Vanuit een ander perspectief zal zij zich blijven inzetten voor de inwoners van Zeeland. Hierbij wensen wij haar veel geluk en succes toe”.