De vaccinatie tegen mpox is bedoeld om infecties en verspreiding van het mpox-virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Anders dan bij eerdere vaccinatiecampagnes, word je deze keer niet uitgenodigd, maar moet je jezelf aanmelden bij GGD Zeeland als je een verhoogd risico loopt op mpox.

Voor wie is de mpox-vaccinatie en hoe maak je een afspraak?
Iedereen met een verhoogd risico kan een vaccinatie krijgen. Meer informatie over wie in aanmerking komt voor vaccinatie en hoe je een afspraak kunt maken: Mpox-vaccinatie bij de GGD – GGD Zeeland