Corona voelt misschien als lang geleden, een nieuwe pandemie ligt altijd op de loer.

De overheid investeert daarom flink in extra maatregelen om de kans op een pandemie te verkleinen. Met deze investering versterken de GGD’en infectieziektebestrijding in hun regio, om zo (beter) voorbereid te zijn op een pandemie. De voorbereiding op een pandemie heet ook wel pandemische paraatheid.

Zeeland pandemisch paraat: solide basis voor infectieziektebestrijding
Ook GGD Zeeland zet met het project ‘Zeeland Pandemisch Paraat’ in op het verstevigen van infectiebestrijding in de Zeeuwse gemeenten. Extra capaciteit en kennis zijn aangetrokken om nu een solide basis te leggen voor de toekomst.

Sinds de start van het project in 2023 is significante vooruitgang geboekt binnen het project.

Monitoring en surveillance in huis
Een innovatie die recent onder het project tot stand is gekomen is een eigen dashboard waarmee we datagedreven en informatiegestuurd kunnen werken aan monitoring en surveillance van infectieziekten. Lokale uitbraken van infectieziekten, zoals recent de toename van besmettingen van kinkhoest, worden snel gesignaleerd waardoor we tijdig maatregelen kunnen nemen; bijvoorbeeld door het informeren van huisartsen, scholen en partnerorganisaties. Bij de surveillance wordt ook gekeken naar de situatie in de aangrenzende provincies en werken we nauw samen met GGD’en in Brabant en Limburg.

Artsen infectieziektenbestrijding
Een andere ontwikkeling is dat GGD Zeeland is gecertificeerd als praktijkinstelling voor het begeleiden van artsen in opleiding, waardoor we tegelijkertijd toekomstige artsen kunnen interesseren voor een baan bij onze GGD.

Blijvend aandacht voor preventie
We blijven ons richten op preventie, zoals het verhogen van de regionale vaccinatiegraad en het bevorderen van een gezonde Zeeuwse leefomgeving. Er loopt momenteel bijvoorbeeld een onderzoek naar de geschiedenis van ziekte verspreidende muggen in Zeeland. De uitkomsten kunnen leiden tot preventieve maatregelen.

Meer informatie over Zeeland Pandemisch Paraat vind je hier: Zeeland Pandemisch Paraat – GGD Zeeland