Onderzoek in groep 2

In groep 2 nodigen wij je samen met je kind uit voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Vooraf ontvang je een vragenlijst met het verzoek deze digitaal in te vullen. Het doel van deze vragenlijst is om inzicht te krijgen in de gezondheid en ontwikkeling van je kind en je eventuele vragen aan ons. Tijdens het onderzoek kijken wij samen naar de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van je kind. Wij onderzoeken of je kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Ook komen in het gesprek onderwerpen aan de orde als: eten, spelen met vriendjes, school en hobby’s.

Onderzoek in groep 7

In groep 7 nodigen wij je opnieuw, samen met je kind, uit voor een onderzoek. Ook hier vul je vooraf digitaal een vragenlijst in, maar dit keer samen met je kind. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige. Het onderzoek bestaat uit een gesprek met jou en je kind. In dit gesprek komen onderwerpen aan de orde als: vriendjes, pesten, hoe gaat het thuis en op school, social media, puberteit en hobby’s. Natuurlijk is er voldoende ruimte om in te gaan op je vragen. Ook wordt je kind gewogen en gemeten.

Vaccinaties

In het jaar waarin je kind negen wordt ontvang je kind een uitnodiging voor twee vaccinaties. De ene is tegen difterie, tetanus en polio (DTP), de ander tegen bof, mazelen en rode hond (BMR).

In het jaar waarin je dochter of zoon 10 jaar wordt ontvangt deze een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Het is een afkorting voor het ‘humaan papillomavirus’, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een half jaar na de eerste vaccinatie volgt de uitnodiging voor de tweede vaccinatie tegen HPV.

Kijk voor meer informatie op: www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Onderzoek op verzoek

Het is altijd mogelijk, dus ongeacht in welke klas je kind zit, om een extra afspraak te maken als er vragen of problemen zijn. Ouders, leerlingen, de school en de Jeugdgezondheidszorg kunnen een extra onderzoek aanvragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen over het gehoor, zindelijkheid, de groei, opvoeding of de motorische ontwikkeling. Als ouder kun je een afspraak aanvragen via de school, maar je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD.

Bespreking met de leerkrachten

Het kan belangrijk zijn dat wij de leerkracht inlichten over de uitkomsten van een onderzoek. Dit gebeurt in overleg met jou. Het gaat dan over problemen die invloed kunnen hebben op het functioneren op school, bijvoorbeeld verminderd gehoor, achterstand in de motoriek of emotionele problemen.

Telefonisch spreekuur Jeugdgezondheidszorg

Je kunt dagelijks bellen met een jeugdverpleegkundige via telefoonnummer 0800-0096. Op werkdagen van 09.00 uur – 10.30 uur.