Menu

Gezondheid Zeeuwen onder de loep

In de vorm van de Gezondheidsmonitor doet de GGD periodiek onderzoek naar de gezondheid van Zeeuwen. We doen dit onderzoek zowel onder volwassenen als onder jeugd.


Gezondheidsmonitor volwassenen

Iedere vier jaar voert de GGD Zeeland een groot gezondheidsonderzoek uit onder volwassenen: de Gezondheidsmonitor. Bij zo'n gezondheidsonderzoek krijgen de Zeeuwen een uitgebreide vragenlijst thuisgestuurd. We vragen de inwoners dan het hemd van het lijf over hun gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Ook willen we weten of ze zich veilig voelen en of ze mantelzorg of andere voorzieningen nodig hebben. De mensen die de vragenlijst krijgen, worden willekeurig gekozen met behulp van een steekproef. Ook u kunt geselecteerd worden voor dit onderzoek. Het invullen is altijd vrijwillig en anoniem. De antwoorden worden door ons verwerkt tot cijfers die iets zeggen over de gezondheid van de Zeeuwen. Daarmee laat het onderzoek zien wat de belangrijkste gezondheidsproblemen in Zeeland zijn.

 

Gezondheidsmonitor 2016/2017

In 2016 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder volwassenen. De resultaten van dit onderzoek zijn in het najaar van 2017 gepresenteerd. Ga hier naar de resultaten van het onderzoek.

 

Gezondheidsmonitor jeugd

We hebben niet alleen een Gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen, maar ook voor de jeugd. In de gegevensverzameling voor de jeugd werken we veel samen met ZB, het onderzoeksinstituut van de Provincie. ZB voert de Jeugdmonitor Zeeland uit. Deze Jeugdmonitor gaat over veel meer onderwerpen dan alleen gezondheid, namelijk ook over cultuur, vrijetijd, veiligheid, leefomgeving en school. Meer informatie is te vinden op de website van ZB.