Menu

Veilig naar de opvang

Kinderopvangvoorzieningen en gastouders in Zeeland moeten zich houden aan regels. De inspecteurs van de GGD controleren of dat ook gebeurt. Want jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

Onder kinderopvang vallen:

 

  • kinderdagverblijven
  • buitenschoolse opvang
  • peuterspeelzalen
  • gastouderbureaus
  • gastouders

 

De overheid stelt kwaliteitseisen aan kindercentra. Die gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de accommodatie. Maar ook is er toezicht op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid.

Wie is verantwoordelijk?

Ondernemers in de kinderopvang moeten een veilige en gezonde opvang van je kind garanderen. De GGD controleert in opdracht van de gemeente of jouw kinderopvang of peuterspeelzaal aan de gestelde eisen voldoet. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Over iedere inspectie verschijnt een rapport. Inspectierapporten vanaf 2012 staan op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Wil je een ouder rapport inzien, neem dan contact op met de GGD Zeeland: 0113 249456.


Risicoprofiel kinderopvang

Effectief en efficiënt toezicht is belangrijk voor zowel (ouders van) kinderen in de kinderopvang, kinderopvangmedewerkers als toezichthouders kinderopvang. Toezichthouders inspecteren daarom minder intensief bij locaties waar geen zorgen over bestaan en intensiever bij locaties waar wél zorgen over zijn. Kortom: minder waar mogelijk, meer waar nodig. Om dit mogelijk te maken heeft GGD GHOR Nederland het model risicoprofiel ontwikkeld. Klik hier voor de pagina met risicoprofielen per locatie in Zeeland.