Menu

Meld- en Actiepunt Bemoeizorg

Soms brengen psychische problemen mensen in een uitzichtloze situatie. Ze verwaarlozen zichzelf, zorgen voor overlast en raken in een sociaal isolement. In hun leven spelen veel problemen. Ze zijn in de war en kunnen vaak op niemand terug vallen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, maar die hulp niet willen of durven te vragen.

 

Bemoeizorg

Medewerkers van het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) bieden in deze situaties ongevraagd hulp. Ze gaan op zoek naar een passende oplossing voor de problemen waardoor mensen steeds meer in moeilijkheden raken. Vaak is dat een combinatie van:

 

  • schulden of geen inkomen
  • huisuitzetting, dak- of thuisloos zijn
  • verslaving
  • psychische of lichamelijke problemen
  • geestelijk verward zijn

 

Hulpverleners proberen ook om de contacten met het persoonlijke netwerk weer te herstellen of te verstevigen. In het team van het MAB werken professionals van Emergis (GGZ) en de GGD Zeeland samen. Als het nodig is, overleggen zij met een psychiater.

Wanneer aanmelden?

Bent u bezorgd over iemand die hulp nodig heeft maar die niet krijgt of aanneemt? Signaleert u verwaarlozing of een vervuild huis? Neem dan contact op met het Meld- en Actiepunt Bemoeizorg MAB.

Hoe kan ik melden?

Het MAB is elke werkdag tussen 8.30-17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 0113 249400. Of stuur ons een e-mail met uw naam, telefoonnummer en vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons ook mailen of bellen voor informatie of advies.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij beoordelen uw melding en verwijzen zonodig door naar een andere hulpverleningsinstantie. Als het MAB zelf in actie komt, verzamelen we alle benodigde informatie en zoeken we contact met de aangemelde persoon. Samen stellen we een plan van aanpak op. Zodra passende hulp op gang is gekomen, trekken wij ons terug. De melder krijgt van ons bericht als het hulptraject is afgelopen.