De meldcode geldt voor de sectoren:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • maatschappelijke ondersteuning
  • jeugdhulp
  • justitie

De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen natuurlijk wel zelf een stappenplan opstellen.

De 5 stappen van de meldcode

Aan de hand van 5 stappen bepaal je of je een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Hieronder staan de verkorte stappen van de meldcode:
Stap 1:  Signalen in kaart brengen;
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis;
Stap 3: Gesprek met cliënt;
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen;
Stap 5: Neem 2 beslissingen:
1. Is melden noodzakelijk?
2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de volledige meldcode.

Meer informatie voor melden voor professionals lees je op de website van Veilig Thuis Zeeland.